Kontakt

Konateľ spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR / SLOVENSKO, NEMECKO /:

VEDÚCA EKONOMICKÉHO ODDELENIA / SLOVENSKO, ŠVÉDSKO /:

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR / NEMECKO, ŠVÉDSKO /:

PROJEKTOVÝ ŠPECIALISTA / ŠVÉDSKO, NEMECKO /:

PROJEKT MANAŽÉR / ŠVÉDSKO /:

EKONOMICKÝ REFERENT / ŠVÉDSKO /:

EKONOMICKÝ REFERENT / NEMECKO /:

PRÍPRAVÁR:

Adresa firmy:

  • Lešenie SK, s.r.o.
  • +421 919 378 348 - Dušan Kabát
  • Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
  • IČO: 46 033 467