Pomocné statické prvky

Spoločnosť Lešenie SK zhotovuje statické posúdenia flexibilne podľa požiadaviek klienta a platných právnych noriem.

Postup pri vypracovaní:

 • Obhliadka objektu
 • Návrh najvhodnejšieho statického riešenia a zhotovenie nezáväznej cenovej ponuky
 • Objednávka prác
 • Realizácia pomocou našich vyškolených pracovníkov

Služby

Kontakt:

Konatelia spoloč.:

 • Ing. Kukla Andrej
  +421 915 876 589
 • Kubišta Ľuboš
  +421 908 711 444

Projektový manažér:

 • Dušan Kabát
  +421 919 378 348