Contact

CEO:

PROJECT MANAGER / SLOVAKIA, GERMANY /:

ACCOUNT MANAGER / SLOVAKIA, SWEDEN /:

PROJECT MANAGER / GERMANY, SWEDEN /:

Project Specialist / GERMANY, SWEDEN /:

PROJECT MANAGER / SWEDEN /:

ACCOUNT EXECUTIVE / SWEDEN /:

ACCOUNT EXECUTIVE / GERMANY /:

PREPARATOR OF BUILDING:

Company Address:

  • Lešenie SK, s.r.o.
  • +421 919 378 348 - Dušan Kabát
  • Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
  • IČO: 46 033 467