Aktuálne - Sklad v Trnave

Firma Lešenie SK disponuje skladovým dvorom v Trnave na Strojárenskej ulici. Tento dvor má rozlohu 1200m² a stoja tam dve skladové haly. Jedna patrí našej firme a druhá firme UNICO Invest SK. Sklady majú rozlohu 300m² a vo vnútri nášho je uložené naše vlastné fasádne lešenie (15 tis.m²), pojazdné lešenie a ostatné doplnky k lešeniu. Časom tam pribudne aj kancelária, ktorú budú využívať naši stavbyvedúci.

Čo sa týka výstavby skladu, tá sa začala v novembri 2016 - urobili sa základy a spevnené plochy, t.j. betónová podlaha v hale. Následne sa postavila konštrukcia haly, ktorá je z trapézovitého plechu.

Sklad bol dokončený a daný do užívania koncom januára 2017.

Služby

Kontakt:

Konatelia spoloč.:

  • Ing. Kukla Andrej
    +421 915 876 589
  • Kubišta Ľuboš
    +421 908 711 444

Projektový manažér:

  • Dušan Kabát
    +421 919 378 348
//!-----