Aktuálne - Reklama na streche

Novinka! Naša spoločnosť Lešenie SK, s.r.o. už disponuje svetelnou reklamou na Pestovateľskej 2 v Bratislave.

Práce na našej reklame, ktorá je umiestnená na streche firmy, sa začali v októbri 2016. Na začiatok sme si dali vypracovať statický posudok na nosnú konštrukciu reklamy. Táto konštrukcia musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala všetky bezpečnostné pravidlá. Stojky konštrukcie sú navrhnuté a vyrobené presne na rozmery nosných stĺpov budovy. Je to potrebné vzhľadom na veľkú plochu reklamy, aby odolala aj silným poveternostným podmienkam.

Pri montáži bolo potrebné otvoriť strešnú izoláciu a navŕtať pätky na nosné stĺpy budovy. Následne pracovníci spätne zaizolovali strechu a navarili nosnú konštrukciu. Ďalším krokom bolo navrhnutie konštrukcie na bondové dosky, ktoré sa prichytávali podľa rozmerov na statickom posudku. Nakoniec boli namontované LED písmená a takisto elektrický prívod k nim, aby mohli večer svietiť.

Reklama bola dokončená a uvedená do prevádzky vo februári 2017.

Pohľad na reklamu cez deň

Pohľad na reklamu v noci

Služby

Kontakt:

Konatelia spoloč.:

  • Ing. Kukla Andrej
    +421 915 876 589
  • Kubišta Ľuboš
    +421 908 711 444

Projektový manažér:

  • Dušan Kabát
    +421 919 378 348
//!-----