Aktuálne - Project Dr.Westrings Gata, Švédsko

Názov tohto projektu pochádza z pomenovania mestskej časti, kde sa rekonštruovaná budova nachádza. Projekt prebiehal v období od 15.6.2016 do 15.9.2016 a rekonštruovala sa južná strana budovy. Celkovo sa spotrebovalo 900 m² lešenia.

Hlavnou úlohou našich pracovníkov na tomto bytovom dome bola výmena zvlhnutej izolácie. Najprv sa stará fasáda s izoláciou zdemolovala a následne sa vymurovala nová. Pracovníci pri búraní starej izolácie zistili, že nebola spravená riadne, preto sa aj rýchlo znehodnotila. Vo Švédsku sa na izoláciu budov používa sklená vata. Presnejší postup je, že sa zachová pôvodná tehlová fasáda, následne sa dá vrstva sklenej izolačnej vaty a nakoniec nová tehlová fasáda, aby sa zachoval pôvodný štýl architektúry.

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

Služby

Kontakt:

Konatelia spoloč.:

  • Ing. Kukla Andrej
    +421 915 876 589
  • Kubišta Ľuboš
    +421 908 711 444

Projektový manažér:

  • Dušan Kabát
    +421 919 378 348
//!-----