Aktuálne - Montáž a demontáž lešenia

Naša firma LešenieSK sa zaoberá prenájmom a predajom lešenia. A ako to vlastne celé prebieha?

V prvom rade zákazník kontaktuje našu spoločnosť a zadá si svoje požiadavky na zákazku. Parametre, ktoré nás zaujímajú sú:

 • výmera fasády, aby sme vedeli, koľko m² lešenia bude potrebovať
 • miesto, kde sa stavba nachádza
 • fotografie stavby
 • na koľko dní bude zákazník lešenie potrebovať
 • prípadne nejaké ďalšie špeciálne požiadavky.

Podľa uvedených parametrov vytvorí náš výrobný riaditeľ návrh cenovej ponuky. Po schválení cenovej ponuky zákazníkom, sa odošle objednávka na dohodnutú službu. Následne sa zrealizuje osobné stretnutie na danej stavbe, kde si ju pozorne prezrie náš výrobný riaditeľ a dohodnú sa podmienky realizácie. Tieto podmienky zahŕňajú termín montáže a termín demontáže lešenia.

V deň montáže naši pracovníci na sklade naložia všetok potrebný materiál a prídu na stavbu, kde začnú s výstavbou lešenia. Po postavení lešenia náš tímlíder spíše preberací protokol, kde uvedie, koľko m² lešenia postavili a zároveň termín montáže a demontáže. Tento protokol musí schváliť stavbyvedúci na stavbe. Stavbyvedúci nášmu výrobnému riaditeľovi ohlási, kedy bude demontáž a dohodnú sa na termíne.

V deň demontáže znova prídu naši pracovníci a lešenie zdemontujú, stavbyvedúci skontroluje stavbu a ak je všetko v poriadku, tak zákazka sa pre našu firmu končí.

Naša firma poskytuje na prenájom 2 typy lešenia:

Radové dielcové lešenie typ "GRAF"- úžitková nosnosť jedného lešeňového podlažia je 200 kg/ m², tento typ patrí medzi tzv. ľahké lešenia, môže byť postavený až do výšky 60 m. Je povolené ho postaviť k otvorenej alebo uzavretej fasáde ako nezakryté lešenie. Je s ním ľahká manipulácia vďaka nasúvaciemu systému. Keďže sa s ním ľahko manipuluje, je využiteľné aj na komplikovaných stavbách.

Pojazdné lešenie Alu-Mobil G 2500 - je určené k vykonávaniu montážnych a údržbárskych prác vo výškach. Maximálne zaťaženie pracovnej podlahy je 2,0 kN/m². Maximálna výška pracovnej podlahy lešenia v uzavretých priestoroch (bez účinku vetra) je 12,3 m a v otvorených priestoroch 8,3 m. Pracovná podlaha sa môže namontovať každých 30 cm.

Radové dielcové lešenie typ "GRAF"

Pojazdné lešenie Alu-Mobil G 2500

Služby

Kontakt:

Konatelia spoloč.:

 • Ing. Kukla Andrej
  +421 915 876 589
 • Kubišta Ľuboš
  +421 908 711 444

Projektový manažér:

 • Dušan Kabát
  +421 919 378 348
//!-----